Košt vína Fryšták

25.4.2015 - 19.00 hod. - ZDV Fryšták - košt vína