Recenze CD "z uher do moravy"

Nové CD Cimbálové muziky Stanislava Gabriela „Z Uher do Moravy“ je podle slov jejího primáše „výsledkem touhy muzikantů přiučit se něčemu novému a také poznat rozmanitost cesty, která vede z Uher do Moravy“. Proto kapela tentokrát nečerpá pouze z hudebních materiálů rodného uherskohradišťského Dolňácka, ale inspiruje se na Slovensku a pouští se i dál… Tato cesta je symbolicky zachycena obrazově i na obalu. Škoda jen, že v drobně psaném bukletu, nenalezneme vždy jméno právě zpívajícího zpěváka.

Pro CM Stanislava Gabriela jsou v poslední době charakteristické „tradiční“ hudební úpravy často zpestřované neobvyklými, prokomponovanými pasážemi. Ze hry je cítit radost, muzikanti jsou sehraní, velmi dobře technicky vybavení a až na výjimky bezchybně intonují. Stále se zlepšuje hra na klarinet Jiřího Rohela a také zpěv obou Stanislavů Gabrielů. Mnohý posluchač si může snadno splést hlasy otce a syna, které nezapřou jednu genetickou linii. Malou rezervu skýtá nasazení ve sborových zpěvech muziky.

Album začíná veselými, rytmickými písněmi „Čo robíš, Hanička, Hanka“ a „Čačina, čačina – Dievča z bielej hory“, kde se kapela představuje ve své typické poloze. Ale již třetí skladba „Od Ostrova usekaná cesta“ nás vyvede z pocitu, že posloucháme „tradiční“ cimbálovku. Obvyklé pojetí táhlé písně postupně přechází v rozmanitou, prokomponovanou úpravu. Ta je umocněna vyzrálým projevem Stanislava Gabriela seniora, jehož zpěv nepostrádá typický nádech zvláštní zarputilosti. Rozhodně potěší i zpěv Kláry Plaširybové a Stanislava Gabriela ml. v písních „Na zelenéj lúčke“ a „Prevez, prevez prevozníčku“. Nepříliš nápaditá a zdlouhavá je píseň „Od Trenčína dolu k městu“, kterou zpívá Jan Gajda. Následuje instrumentální pokus Pavla Šafaříka „Budu hrať“. Další písně „Dievča, dievča“ a „Sadaj slnko, sadaj“ svědčí o tom, že není vždy jednoduché vybrat pro píseň vhodný typ zpěváka, či zpěvačky… Velmi vydařená je naopak série slovenských písní v podání Terezy Habartové. Album pokračuje sborem „Pime chlapci“.

Překvapením a zvláštností je zařazení kompozice pro klarinet a smyčcové kvarteto absolventa AMU Tomáše Pálky „Zamiloval som si dievča“. Nabádá k zamyšlení nad růzností hudby a mimo jiné potvrzuje, že lidová píseň byla a stále je inspirací pro řadu skladatelů různých hudebních žánrů. Muzikanti se s interpretací vypořádali vcelku slušně, i když by se jistě mnohé dalo vylepšit.

Závěr alba, ve kterém ještě jednou uslyšíme všechny zpěváky i sbor, ovládá nostalgická atmosféra. V milostném duetu „Mé srdéčko žalem hoří“ si s primášem zazpívá dřívější členka kapely, dnes již hostující Jitka Šuranská. Za zmínku stojí procítěný zpěv Kláry Plaširybové v písni „Ta naša lavečka“ i zajímavá instrumentální hříčka v mezihře písně „Na podolských lúkách“. Jako poslední zazní píseň, v jejímž textu nalezneme název alba. CD je vcelku vydařené, každý posluchač si zde může najít píseň, která je jeho srdci blízká. V opačném případě může přeskočit na další – poslechu to neublíží. Primáš Stanislav Gabriel zde svou tvorbou naznačuje, že obvyklá podoba úprav lidových písní není zdaleka jediná hudební poloha, kterou se hodlá v budoucnu zabývat. Písně perspektivní cimbálové muziky z Babic, včele s šikovným a tvůrčím primášem, vedou k zamyšlení nejen nad tím, co všechno je možné na cestě z Uher do Moravy…

 

David Burda