Záznam adventního koncertu z Brna

Cimbálová muzika Stanislava Gabriela již tuto sobotu 21.12.2013 na vlnách ČRo 3 Vltava!
Záznam koncertu v Konventu Milosrdných bratří v Brně ze dne 11.12.2013

Pořad Čajovna, ČRo 3 Vlatava 19:01

http://www.rozhlas.cz/cajovna/tydenvevysilani/_zprava/koncert-cimbalovky-stanislava-gabriela-2112--1292327